AVALEHT | AJALUGU | KIUDBETOON | KIUD | OBJEKTID | LISAINFO
________________________________________________________

VUNDAMENT |
PÕRAND | SEIN | VAHELAGI

Kiudbetoon

Betoon on oma olemuselt habras materjal – suure surve ja väikese tõmbetugevusega. Betooni surve- ja tõmbetugevuse suur erinevus ei võimalda tema kasutamist konstruktsiooni kõikides osades samaväärsena. Konstruktsiooni tõmbetsoonides on vaja betooni tugevust tõsta, mida tehakse põhiliselt armeerimisega. Betooni armeerimine tehakse tavaliselt orienteeritud armatuuriga ja kindlas kohas konstruktsioonis, suurem osa betoonist on armatuurivaba. Sellise armeerimisega kaasneb rida probleeme:
• armatuur tuleb paigutada ja fikseerida kindlasse kohta
• armatuuritööd nõuavad kvalifitseeritud tööjõudu
• pingejaotus ristlõikes ei ole enam ühtlane
Teiseks betooni tõmbetugevuse tõstmise viisiks on betoonimassi ühtlane armeerimine kõikides suunades (homogeenne betoon).


Selline armeerimine on võimalik mitmesuguste kiududega. Praktikas kõige levinumad on erinevad tükeldatud teras-, plastik-, polüpropüleen-, asbest- või süsinikkiud. Kiudude tükeldamine on vajalik selleks, et kiud võimalikult ühtlaselt betoonmassi sisse ära jaotada. Sellise menetlusega on võimalik betooni surve ja tõmbetugevust võrdsemaks muuta.
Suurendades konstruktsiooni paindetõmbetugevust on võimalik vähendada konstruktsiooni mõõtmeid , näiteks põranda- või vahelaeplaadi paksust.


KIUDBETOONI EELISED

Lisaks materjali omaduste parandamisele pakub kiudbetooni kasutamine ehitajale ja tellijale lisavõimaluse soodsalt, mugavalt ja kiiresti jõuda eesmärgini – kvaliteetse ehitise valmimiseni. Peaaegu alati on ehitajale ehitustähtajad liiga lühikesed. Ehituse tellijatel on huvi võimalikult kiiresti oma investeeringut valmiskujul näha. Ehitusprotsessi kiirust mõjutavad otseselt armeerimistööd. Armeeringu projekteerimiseks, armatuuri hankimiseks, transpordiks, ettevalmistamiseks ja paigalduseks kulub aega , raha ja energiat ning vajatakse kvalifitseeritud tööjõudu. Enamus ehitajaid on kokku puutunud armeeringuga seotud probleemidega: armatuuri saadavus, armeeringu projektide viibimine ja ebatäpsus , valueelsed viivitused armeeringu kontrollimisel , valesti paigaldatud armatuuri ümberpaigutamine jne.Sellised probleemid võivad valusalt kätte maksta , nihutades oluliselt ehitise valmimise lõpptähtaega ja suurendades maksumust. Eelpool nimetatud toiminguid ja probleeme on võimalik vältida asendades tavaarmeeritud betooni kiudbetooniga.
Üheks mittevähetähtsaks teguriks on ehitamise lihtsus ja mugavus. Inimene on oma olemuselt mugav ja kasutab tavaliselt lihtsamat teed oma eesmärgi saavutamiseks.
Lisaks põrandabetoonidele pakuvad Rudus Eesti AS , Betotrade OÜ ehitajatele innovatiivseid ARMIX™ ,TAB-Wall™ ja TAB-Slab™ betoone. Nende eribetoonide loomisel lähtuti kiudbetooni kui komposiitmaterjali iseloomustavatest omadustest nagu armeeringu e.kiu ühtlane paiknemine kogu ristlõikes ja betooni suurendatud paindetõmbetugevus.
ARMIX™ betoon on spetsiaalne kiudbetoon lint- ja plaatvundamentide, seinte jm. konstruktsioonide valamiseks. Sõltuvalt konstruktsioonile mõjuvatest koormustest ,konstruktsiooni mõõtmetest ning pinnase kandevõimest on projekteeritud eriklassid ARMIX™ 1,2,3,4,5 ning ARMIX™ extra. Viimane võimaldab valada ka mitmekorruseliste (näit. kuni 10 korruseliste) kivihoonete vundamente ilma tavaarmeeringuta.

Eestis juba üle kahe aasta kasutuses olnud TAB-SLAB™ süsteem on kombinatsioon APC varrastest ja spetsiaalsest kiudbetoonist , mis võimaldab kuni 10 m sildega monoliitsete vahelagede valamist ilma klassikalise armeeringuta.

Nende eribetoonide nagu ka tavaliste kiudbetoonide puhul on väga oluline tellija, ehitaja , projekteerija ja betoonitootja koostöö. Tagamaks lõpptulemuse kõrget kvaliteeti on vajalikud:
- õiged algandmed projekteerimiseks
- projektis ettenähtud kiumargi ja kiukoguse järgimine
- betooni kvaliteedi kontrolli tehases ja objektil.
- betooni valujärgne korrektne ja piisav hooldus.
Kindlasti ei tohi kasutada ARMIX™ ja TAB-SLAB™ betoone ilma kinnitatud projektita , sest tegemist on kandvate konstruktsioonidega.
Kiudbetooni paigaldajatel peavad kindlasti jalas olema turvataldadega jalanõud , vältimaks kiudude tungimist läbi talla jalga.

Kui need tingimused on täidetud saavutab ehitaja oma lõppeesmärgi kiiresti ja mugavalt, ilma liigsete probleemideta.


BETOON

Kiudbetooni ühe põhilise komponendi betooni omadused sõltuvad konstruktsiooni tüübist ja koormusest. Lisaks eelnevale mõjutavad betooni koostist ka pumbatavus ja paigaldatavus. Kiudbetooni puhul kehtib sama põhitõde, mis tavabetooni puhulgi: mida väiksem (teatud piirini) on vesi/tsement tegur seda kvaliteetsem tuleb konstruktsioon. Seepärast kasutatakse kvaliteetsetes betoonides alati plastifikaatoreid. Betooni koostise valikul on oluline kiu sisaldus betoonis. Üle 35kg/m³ kiusisaldusega tavabetoonide paigaldamine võiks toimuda autobetoonisegistite rennidega , pumpamist on soovitav vältida.
ARMIX Extra™ ,TAB-Wall™ ja TAB-Slab™ süsteemides kasutatakse erilise koostisega betoone , tagamaks suure doseeringuga kiudude õige paiknemise konstruktsioonis ning võimaldades 45 kuni 100kg/m³ kiudoseeringute pumpamise. Antud eribetoone ei tohi vibraatoriga tihendada.Vältimaks inimliku eksimise võimalust tuleb kiudude doseerimisel kasutada täisautomaatseid dosaatoreid.
Oluline on ka kiudbetoonide järelhooldus peale paigaldamist.Eriti tähtis on TAB-Slab™ ja ARMIX Extra™ betoonide õigeaegne ja piisav hooldus.


Kiudbetooni eelised:
• Tavaarmeeringuga seotud kulutuste ja ajakulu puudumine: armeeringu projekteerimine, armatuuri hankimine, transport, ettevalmistus, paigaldus, valueelne kontroll jne
• Armeering paikneb ühtlaselt kogu ristlõike ulatuses – puudub valesti paigaldatud armatuurist tingitud risk.
• Armatuuri ladustamiseks ja ettevalmistamiseks ei ole vaja platsi.
• Talvel ei ole vajadust puhastada armatuuri jääst ja lumest ning enne betoonivalu eelsoojendada armatuuri. Kuna puudub segav armatuur on vajadusel raketise lumest puhastamine oluliselt lihtsam.
• Ehitusprotsessi lihtsustumine ja kiirenemine: betooni võib valada kohe pärast raketise valmimist – ajaline võit on märgatav.Kulutused raketisele vähenevad.
• Puudub vajadus kvalifitseeritud armeerijate järele.
• Betooni suurem tõmbe- ja paindetugevus võimaldavad vähendada konstruktsiooni mõõtmeid.
• Betooni mahukahanemisest tingitud pragunemisriskide vähenemine.
• Suureneb betooni löögikindlus
• Konstruktsiooni valamise kulutused on täpselt etteplaneeritavad.
• TAB-SLAB™ ja ARMIX™ Extra betooni ei ole vaja vibreerida.
• Lihtne , kiire ja mugav