AVALEHT | AJALUGU | KIUDBETOON | KIUD | OBJEKTID | LISAINFO
________________________________________________________

VUNDAMENT |
PÕRAND | SEIN | VAHELAGI

Ajalugu

Ehitussegude tugevdamisel kiududega on pikk ajalugu. Juba muistsetel egiptlastel oli mõeldud välja tehnoloogia, et armeerida hapraid saviplokke õlgedega või loomakarvadega. Laialdast kasutust leidis kiududarmeering savionnide ehitusel Lõuna Ameerikas. 20. sajandi esimesel poolel kasutati erinevate betoonelementide valmistamisel asbestkiudu.

Esimesed katsed armeerida betooni naelte ja metallilaasutudega pärinevad aastast 1910. Tõsiseltvõetavamad kiudbetooni katsetused pärinevad 1960- ndadest aastatest, mil seda materjali kasutati USA militaarobjektidel. NATO vägede lennuväljadelkasutati kiudbetoonplaate tagamaks lennuradade suuremat löögitugevust. 1970 – ndatel aastatel arendati välja kiutüübid, mis parandasid oluliselt betooni paindetõmbe-tugevust ning kontollisid pragude avanemist.

Tänaseks on see armeerimise võimalus militaarehituselt üle võetud ning teraskiududega armeeritud betooni kasutatakse põrandates, vundamentides, vahelagedes, torkreetbetoonis ning isegi monteeritavates betoonelementides üle kogu maaima.
Uusim kiudbetooni kasutuskoht on vahelaed. Euroopas valati esimene kiudbetoonist vahelagi 2004.aastal Belgias. Eestis valmisid esimesed kiudbetoon vahelaed Tabasalus 2005.nda aasta suvel.

2006.aastal ehitati Tallinnas Kotkapoja tänaval esimene mitmekorruseline büroohoone, mille ehitajaks oli Basic Ehitus.


Büroohoone Kotkapoja tänavas

 

 


Paariselamud Tabasalus